Dirigenti

Petr Stříška

Petr Stříška je hudební skladatel, pedagog a především dirigent Harmonie 1872 Kolín. Je jednou z významných a výrazných osobností, která po dlouhá léta svým nadšením a prací ovlivňovala a dodnes ovlivňuje neprofesionální dechovou hudbu v celé České republice i v zahraničí. V roce 2013 obdržel Cenu ministerstva kultury za celoživotní dirigentskou a organizátorskou činnost v oblasti neprofesionální dechové hudby a za propagaci české dechové hudby u nás i v zahraničí.

Více informací

Petr Stříška

Irena Pithartová

Irena Pithartová je členkou orchestru Harmonie 1872 Kolín od roku 2010, tj. od svých 15 let. Ačkoli hraje na více hudebních nástrojů, je velkým příznivcem dechové hudby. Vystudovala dirigování na Konzervatoři Pardubice a nyní dokončuje magisterské studium na Hudební katedře Pedagogické fakulty UHK. Hudbě se věnuje profesně a také z převážné části svého volného času (působí v několika amatérských hudebních tělesech).

Více informací

Irena Pithartová