Irena Pithartová

Irena Pithartová - dirigentka Harmonie 1872 Kolín

 • narozena 21. března 1995 ve Vrchlabí, bydlištěm na Chrudimsku, srdíčkem v Kolíně
 • hudební rodina (otec a matka – klavír; děda Zdeněk Herčík – akordeon, klavír, housle; babička – housle)
 • sestry: Erika (nar. 1997) – příčná flétna, zobcová flétna, housle, klavír, kytara; Vladimíra (nar. 2000) – violoncello, zobcová flétna, klavír; Věra (nar. 2003) – housle, klavír, zobcová flétna, trubka

Školní vzdělání

 • od 2017 - UHK, Pedagogická fakulta, obory Učitelství pro střední školy – hudební výchova a Sbormistrovství
 • 2014–2017 - UHK, Pedagogická fakulta, obory Hudební kultura se zaměřením na vzdělání a Řízení sboru u Mgr. Jiřího Skopala, Ph.D.
 • 2010–2016 - Konzervatoř Pardubice, obor Dirigování u MgA. Jana Svejkovského, MgA. Jaromíra M. Krygela a Mgr. Jaroslava Brycha

Další hudební vzdělání

 • 2013–2014 - Konzervatoř Pardubice, hra na housle v Symfonickém orchestru Konzervatoře Pardubice
 • 2004–2014 - ZUŠ Chrudim, hra na housle ve Smyčcovém orchestru
 • 2003–2014 - ZUŠ Chrudim, hra na housle, I. a II. cyklus u Vlasty Novotné, Pavla Vaňka a Pavla Drábka
 • 2001–2013 - ZUŠ Chrudim, hra na zobcové flétny, I. a II. cyklus u Mgr. Šárky Hortové
 • 2001–2010 - ZUŠ Chrudim, hra na klavír, I. cyklus u Věry Novákové
 • 2000–2012 - ZUŠ Chrudim, sólový zpěv, I. a II. cyklus u Mgr. Jany Havlové

Další umělecké vzdělání

 • 2001–2010 - ZUŠ Chrudim, taneční obor (klasická taneční technika a scénická praxe) u Marie Alingerové, Adrieny Morávkové a Pavly Kymplové
 • 2003–2008 - ZUŠ Chrudim, literárně dramatický obor u Mgr. Renaty Klečkové
 • 1999–2008 - ZUŠ Chrudim, výtvarný obor u Ak.mal. Jaroslavy Laburdové

Hudební zkušenosti

 • od 2017 - Národní dechový orchestr, bicí nástroje
 • od 2010 - Harmonie 1872 Kolín, dirigování, bicí nástroje, klávesy
 • od 2009 - Chrudimská komorní filharmonie, housle, dirigování
 • 2015–2018 - Vlastimil Litomyšl, zpěv a sbormistrovství
 • 2011–2012 - soubor historických nástrojů Consort, viola da braccio, zobcová flétna
 • 2009–2014 - folklorní soubor Kuřátka Chrudim, zobcové flétny

Dirigentská a sbormistrovská praxe

 • od 2010 - Harmonie 1872 Kolín
 • 2015–2018 - Vlastimil Litomyšl
 • 2015–2017 - Chrudimská komorní filharmonie

Pedagogická praxe

 • od 2016 - ZUŠ Střezina, Hradec Králové, učitelka hry na zobcové flétny         

Absolvované semináře a kurzy

 • 25. 8. 2019 - osvědčení o absolvování semináře Víkend s Flautoškolou 2 – zobcová flétna
 • 23. 8. 2019 - osvědčení o absolvování semináře Flautoškolka - metodika flétnové výuky předškolních dětí
 • 13. 1. 2017 - osvědčení o absolvování semináře Souborová hra – zobcová flétna
 • 15. 5. 2017 - osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Základní umělecké vzdělání – začínající učitel
 • 2009 - 10. interpretační hudební dílna Turnov – hra na klavír
 • 2006 a 2007 - Mezinárodní klavírní kurzy v Týně nad Vltavou

Ocenění

 • 29. - 30. 4. 2019 - 3. místo v Celostátní interpretační soutěži pedagogických fakult ČR v Ústí nad Labem, sbormistrovství  
 • 12. - 14. 4. 2019 - 2. místo na XXI. ročníku Mezinárodní soutěže symfonických dechových orchestrů Flicorno d'Oro v Riva del Garda, Národní dechový orchestr 
 • 8. 9. 2018 - zlaté pásmo s vyznamenáním, absolutní vítěz na 1. Festivalu dechových hudeb Strakonice, Národní dechový orchestr
 • 9.–10. 9. 2017 - zlaté pásmo, absolutní vítěz na 16. Mezinárodním festivalu dechových hudeb Leszno (PL), Harmonie 1872 Kolín
 • 14. 2. 2015 - bronzové pásmo na Mezinárodním festivalu dechových hudeb Praha, Harmonie 1872 Kolín
 • 9. 2. 2010 - 2. místo v okresním kole soutěže ZUŠ, kvarteto zobcových fléten
 • 17. 3. 2008 - čestné uznání v krajském kole soutěže ZUŠ, hra na klavír
 • 28. 2. 2008 - 1. místo v okresním kole soutěže ZUŠ, hra na klavír
 • 12. 3. 2008 - 2. místo v okresním kole soutěže ZUŠ, houslové duo
 • 30. 1. 2007 - 2. místo v okresním kole soutěže ZUŠ, houslové trio
 • 13. 3. 2007 - 2. místo v krajském kole soutěže ZUŠ, trio sopránových zobcových fléten
 • 29. 1. 2007 - 1. místo v okresním kole soutěže ZUŠ, trio sopránových zobcových fléten
 • 24. 2. 2005 - 3. místo v okresním kole soutěže ZUŠ, hra na klavír

Pedagogické úspěchy

 • 2018 - 3× 1. místo v okresním kole, 2. a 3. místo v krajském kole soutěže ZUŠ, hra na zobcovou flétnu 

Dirigentské, sbormistrovské a pedagogické vzory

 • od 2017 - Plk. MgA. Václav Blahunek, Ph.D., šéfdirigent Hudby Hradní stráže a Policie ČR a Národního dechového orchestru
 • od 2015 - pplk. Jaroslav Šíp, velitel a hlavní dirigent Ústřední hudby Armády ČR
 • od 2010 - pplk.v.v. Petr Stříška, šéfdirigent a umělecký vedoucí Harmonie 1872 Kolín
 • od 2010 - MgA. Tomáš Židek, Ph.D., šéfdirigent Symfonického orchestru Konzervatoře Pardubice
 • od 2009 - Bc. Martin Profous, sbormistr smíšeného pěveckého sboru Vlastimil Litomyšl
 • od 2003 - Mgr. Šárka Hortová, pedagožka v ZUŠ Chrudim
 • od 2002 - Mgr. Miroslava Bukáčková, pedagožka
 • od 1995 - Dr. Ing. Irena Pithartová, matka a pedagožka