P  r  o  g  r  a  m

koncertu Kmochovy hudby Kolín

Kolín  -  Staré lázně dne 12.prosince 2007 v 19.oo hodin

 

 

 1/ F. Kmoch                           - Letem, světem   -   galop

 2/ W.A. Mozart                      - Adagio z koncertu A-dur pro klarinet

 3/ J. Brahms                           - Všechno spí   -   píseň

 4/ R. Schumann                      - Snění   -   sólo sopránsaxofon

 5/ L. Bernstein                        - Somewhere  -  píseň z muzikálu

                                                                                           West Side Story

 6/ T. Huggens                         - Sinfonia classica

                                                                  - I.   Allegro animato

                                                                  - II.  Andante con espressione

                                                                  - III. Rondo presto

 7/ O. Soukup                          - Most přes minulost   -   píseň z muzikálu

                                                                                            „Johanka z Arku“

 8/ V. Vačkář                           - Vzpomínka na Zbiroh  -  sólo křídlovka a tenor

 9/ úpr. E. Kudelásek                - Zazpívejte si s námi    -  směs populárních polek

 

*   *   *

 

10/ F. Loewe                           - Píseň z muzikálu „My fair Lady“

11/ A.L. Webber                      - Memory   -   píseň z muzikálu  Cats

12/ A.W. Ketelbey                   - Na perském trhu   -   intermezzo

13/ S. Tepper                          - Dejte mi pár růží   -   píseň

14/ D. Staigers                         - Karneval v Benátkách   -   sólo trubka

15/ Z. Borovec                        - Už záhy přijde vzácná noc   -   píseň

16/ I. Berlin                              - Bílé vánoce   -   píseň

17/ F. Kmoch                          - pochodové písně na závěr dle přání

 

Dirigent : Petr  S t ř í š k a

Sólisté : Renée  N a c h t i g a l l o v á  -  zpěv ( 3.,5.,15.,16.,17.) a prův. slovo

             Dana  Z b o r n í k o v á  -  zpěv ( 7.,9.,11.,17.)

             Alena  P e t r o v i c k á   -   zpěv ( 9., 17. )

             Radek  V r b i c k ý    -    zpěv  ( 9.,10.,13.,17.)

             Josef  V a n c          -    zpěv  (9., 17.)

             Zdeněk  J í r e k    -   klarinet  ( 2.)

             Jan  U h e r        -    sopránsaxofon  ( 4.)

             Jan S t ř í š k a - křídlovka a Ladislav K l o u č e k - tenor  ( 8.)

             Jan  P o h o ř a l ý  j.h.   -   trubka   ( 14.)