P  r  o  g  r  a  m

 

 koncertu Kmochovy hudby Kolín 

Ovčáry u Kolína -  kostel sv. Jakuba Většího 11. května 2007 v 18.oo hodin

 

 

1/ J.K.Vaňhal                  -  Rondo ze sonáty B-dur

2/ T.Albinoni                  -  Adagio

3/  F.Hervé                     -  Modlitba Denisy z opty Mamzelle Nitouche

4/  J.Brahms                   -  Valčík A-dur

5/  F.Kmoch                   -  Romance pro křídlovku a tenor

6/  F.Lehár                     -  Píseň Vilji z opty Veselá vdova

7/  J.Haan                       -  Mladý Amadeus

8/  Vangelis                    -  Dobytí ráje  -   melodie ze stejnojmenného filmu

9/  F.Lai                         -  Melodie z filmu Bilitis

10/S.Romberg                -  Lásko moje milá  -  píseň z filmu Byl lásky čas

11/P.Stříška                   -  Sloky první lásky  -  romance

12/J.Praveček                 -  Země milovaná  -   směs

 

 

 

Dirigent:  Petr  S t ř í š k a

 

Sólisté:  Renée  N a c h t i g a l l o v á   -  zpěv a průvodní slovo

             Dana  Z b o r n í k o v á   -   zpěv

             Radek  V r b i c k ý   -   zpěv

             Jan  S t ř í š k a  -  křídlovka, Ladislav  K l o u č e k  -  tenor  (5.)

             Jan  U h e r   -   sopránsaxofon (9.)