P  r  o  g  r  a  m

koncertu Kmochovy hudby Kolín

kostel Na nebe vzetí panny Marie Veltruby

=pátek 14. prosince 2007 v 18.oo hodin=

 

 

 

 

 1/ G.F. Händel                        - Hallelujah z oratoria Mesiáš

 2/ P. Mascagni                        - Ave Maria    -    píseň

 3/ W.A. Mozart                      - Adagio z koncertu pro klarinet A-dur

 4/ J. Brahms                           - Všechno spí    -    píseň

 5/ F. Kmoch                           - Romance pro křídlovku a tenor

 6/ L. Bernstein                        - Somewhere    -    píseň

 7/ T. Huggens                         - Andante con espressione ze Sinfonia classica

 8/ lidová                                 - Už záhy přijde vzácná noc   -   píseň

 9/ R. Schumann                      - Snění    -    sólo sopránsaxofon

10/ úpr. V. Béreš                     - Vánoční koledy   -   směs

 

 

 

Dirigent : Petr  S t ř í š k a

 

Sólisté :   Renée  N a c h t i g a l l o v á  - zpěv (2., 4., 6., 8.) a průvodní slovo

               Tomáš  H a u s e r    -    klarinet  (3.)

               Jan S t ř í š k a - křídlovka, Ladislav K l o u č e k - tenor  (5.)

               Jan U h e r   -   sopránsaxofon   (9.)

 

Spoluúčinkuje dětský pěvecký sbor ZŠ Veltruby (10.)