P  r  o  g  r  a  m

 

 koncertu  Kmochovy hudby Kolín 

Žáravice dne 27.května 2007

 

 

1/  G.Bizet                      -  Předehra k opeře Carmen

2/  F.Lehár                     -  Píseň Vilji z opty Veselá vdova

3/  R.Friml                     -  Oslí serenáda

4/  J.Ježek                      -  Bugatti step   -   sólo 4 klarinety

5/  S.Romberg                -  Lásko moje milá   -   píseň z filmu Byl lásky čas

6/  F.Maňas                    -  Slovácký tanec č.6

7/  F.Kmoch                   -  Romance pro křídlovku a tenor

8/  P.Stříška                   -  Sloky první lásky

9/  J.Praveček                 -  Země milovaná   -   směs

 

*   *   *  

 

10/ F.Kmoch                  -  Česká muzika   -   pochod

11/ P.Stříška                  -  Pozvání do Polabí    -   valčíková píseň

12/ K.Vacek                   -  Nikdy se nevrátí   -   tango

13/ F.Kmoch                  -  Muziky, muziky   -   pochod

14/ V.Fuka                     -  Slavonická polka  

15/ L.Kubeš                   -  Na krásné Šumavě   -   valčíková píseň

16/ F.Kmoch                  -  Můj koníček

17/ J.Vejvoda                 -  Zbraslavská polka

18/ J.Horák                    -  Pivečko, jak mám tě rád

19/ F.Kmoch                  -  Pijácký pochod

 

 

Dirigent:  Petr  S t ř í š k a

Sólisté:  Renée  N a c h t i g a l l o v á   -   zpěv a průvodní slovo

             Dana  Z b o r n í k o v á   -   zpěv

             Alena  P e t r o v i c k á   -   zpěv

             Radek  V r b i c k ý   -   zpěv

             Josef  V a n c   -   zpěv

             pěvecký sbor Kmochovy hudby Kolín

             Zdeněk Jírek, Tomáš Hauser, Miroslav Mikeska, Radek Šubotnik

                                                                              - klarinety (4.)

             Jan  S t ř í š k a - křídlovka, Ladislav  K l o u č e k  -  tenor  (7.)

 

Spoluúčinkují mažoretky „SRDÍČKO“ - vedoucí Jarmila Pavlíčková