Petr Stříška - dirigent Harmonie 1872 Kolín

zvětšit

                                         

nar.18.5.1948 v Libici nad Cidlinou

- hudební rodina (otec Jaroslav - housle, klarinet, saxofon; matka Libuše - housle)

- ženatý (1968), manželka Gabriela (Mgr., učitelka), děti Monika (1969),

  Erika (1970), Rastislav (1975), Miroslav (1984)

- na hudebním vzdělávání se nejvíce podíleli:

  = Helena Skřivánková - klavír, Zdeněk Švarc - klarinet (Osvětová beseda

      v Poděbradech)

  = Miroslav Radhaus (ZDŠ v Libici n.Cidl - hudební výchova, taneční orchestr)

  = Alois Balvín - kapelník mládežnického orchestru OB v Poděbradech

  = Matěj Kuneš - klarinet, Bedřich Urie - violoncello, Ota Vochoč - klavír,

     prof.     Stanislav Jelínek - harmonie, kontrapunkt, hudební formy

     (VHŠ-VN   -   Vojenská konzervatoř v Roudnici nad Labem)

  = docent Theodor Lipták - hudební teorie, odb.asist.Helena Okresová - klavír,

     odb.asist.Mária Murgašová - zpěv ( katedra hudební výchovy Pedagogické

     fakulty Univerzity P.J.Šafárika v Prešově)

  = František Vajnar a Bohuslav Čížek - dirigování (Konzervatoř v Praze)

  = Jindřich Praveček, Eduard Kudelásek - aranžování, kompozice (soukromě)

- dirigentská praxe:

  = 1973 - 1975  Vojenská hudba Prešov

  = 1975 - 1992  Posádková hudba Praha

  = 1981 - 1996  Velký dechový orchestr LABÍN ve Staré Boleslavi

  = 1998 - 2003  Městská hudba Františka Kmocha Kolín

  = 2003 -          Kmochova hudba Kolín - občanské sdružení
                        od roku 2009 Harmonie 1872 Kolín
  = 2006 -          Chrudimská komorní filharmonie - občanské sdružení

 

- pedagogická praxe:

  = 1995 - 2004  ZŠ Chvaletická Praha 9

  = 1996 - 1998  Gymnázium Univerzity Karlovy Praha 9 - Horní Počernice

  = 1995 - 2005  hudební kurzy Úřadu Městské části Praha 14 (zobcová flétna,

                          klarinet, saxofon, pěvecký sbor Puerí et Puellae XIV.)

  = 2004 - 2011  ZUŠ Chrudim (zobcová flétna, klarinet, saxofon, el.klávesy)

- společenské aktivity:

  = 1978 - 1990  Svaz skladatelů a koncertních umělců

  = 1990 -          Asociace hudebních umělců a vědců - Společnost dechové hudby

  = 1993 - 2003  Prezident Sdružení dechových orchestrů České republiky

  = 2002 - 2005  člen grantové komise Ministra kultury ČR
  = 2007 - 2010  člen grantové komise Ministra kultury ČR

  = 1976 -           členství v mezinárodních porotách soutěží dechových orchestrů

                          (např. Ostrava, Praha, Leszno- PL, Frankfurt n.O.-SRN)

 

 

- publikační činnost (výběr):

  = více jak sedmdesát příspěvků do Informačního bulletinu SDOČR (1993-2005)

  = „František Kmoch - kapelník, skladatel, pedagog a vlastenec“  -

                                                                        DECHOVKA  25.7.2002

  = „Městská hudba Františka Kmocha Kolín - 130 let plodné a úspěšné práce“

                                                                         DECHOVKA 30.9.2002

 

  = „Hrát pro radost“    -      HALÓ NOVINY - VÍKEND    3.12.2004

  = „Historie vojenských dechových hudeb a jejich vliv na vesnickou dechovou hudbu"

                                                                          NAŠE MUZIKA 1-2/2013

- tvůrčí činnost   -   kompozice (výběr):

  =  polky: Pro Lucinku, Nevěrnice, Na Rabyni (Supraphon), Libická (PANTON,

                nakl.Slávek Ostrezí), Sekáči, Přátelství si nedám brát, Je to asi v nás

  =  valčíkové písně: Pozvání do Polabí (nakl.S.Ostrezí), Dvě růže (PANTON),

                                Vínek z jarního kvítí (Berenreiter), Šeříkový květ,

                                 Pivečko, jak mám tě rád (spoluautor J.Horák)

  =  písně: Věř se mnou na život, Něžná píseň, Okolo Libice (směs lidových písní)

                Vodičko studená (směs lidových písní), Vy hvězdičky (úpr.lid.písně)

  =  pochody : Horst Wellman marsch / Frankfurter marsch (ke stažení),

                     Spějme dál (pochodová směs sokolských písní)

                     Takový byl Kmoch (směs pochodových písní)

  =  koncertní:  Sloky první lásky (romance),  Píseň pro dva kluky (sólo soprán-

                                                                      saxofon, trubka)

- aranže, instrumentace, traskripce (výběr):

  =  F.Schubert - Symfonie č.8 - h-moll,
      W.A.Mozart - Canzonetta (Don Giovanni), Duettino No.7 (Zerlina, Don Giovanni)
      z opery Don Gionvanni

      G.Verdi - Duet Violetty a Alfréda (Přípitkový) z op.Traviata, B.Smetana -

      Duety Jeníka a Kecala (Každý jen tu svou, Znám jednu dívku) z op.Prodaná

      nevěsta, G.Bizet - Cikánská píseň (Carmen), Kuplety (Eskamilo) z op.Carmen,     

      E.Kalmán - Duet Sylvie a Edvina z operety Čardášová princezna, J.Horner -      

      Mé srdce kráčí dál (píseň z filmu Titanic), L.van Beethoven - YORK SHER marsch,
      M. Schneider - Trnavský - V našom dvore na javore (píseň),
      G.Toperczer - Perličky (intermezzo), V.Vačkář - Tři bratři,

      Z.Křížek   - Furiantský pochod,  J.Soumar - Kraslická polka
      G.Gershwin - Ukolébavka z opery Porgy and Bess

      W.A. Mozart - Adagio (II. věta Koncertu A dur pro klarinet a orchestr)
      Lara Fabian, Walter Afanasieff - Broken Vow

 

 

- více než dvě stě skladeb nahraných v rozhlase, televizi, filmu a na zvukových nosičích

 

 

Ocenění:

= r. 2000 - GOLDENE  VERDIENST - MEDAILLE    C  I  S M

                    ( CISM - Confédération Internationale des Sociétes Musicales  -

                    je mezinárodní hudební svaz pod UNESCO, sdružující evropské

                    národní svazy dechových orchestrů)

                    Petr Stříška je v současné době jediným žijícím občanem ČR,

                    který je držitelem tohoto nejvyššího ocenění CISM
= r. 2003 - ODZNAKE  HONOROWA  ZLOTA  -  Polsko

                    ( nejvyšší ocenění polského Svazu sborů a orchestrů)

= r. 2010 - LAUREÁT MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU - ŽUKOVSKIJ (RUSKO)

= r. 2012 - MEDAILE VELITELE POSÁDKY PRAHA

= r. 2012 - CENA MINISTRA KULTURY - POLSKO

= r. 2013 - CENA MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY